HUMINWORK

HUMINWORK

AZOTLU KATI ORGANOMİNERAL GÜBRE

Besin maddelerini kök bölgesinde muhafaza eder Yüksek oranda organik madde, hümik ve fülvik asit, organik azottan oluşur. Pamuk, tütün, patates, şeker pancarı, mısır, çeltik, tahıllar, sebzeler, meyve ağaçları, açık ve seralı tüm bitkilerde kullanılır.

• Toprak daha kolay işlenebilir hale gelir ve toprağın su geçirgenliği artar.

• Besin maddelerinin kök bölgesinde muhafaza edilmesini ve gerektiğinde bitki tarafından kullanılmasını sağlar.

• Topraktaki fosfor; potasyum, magnezyum, alüminyum ve demir iyonları ile reaksiyona girerek, çözünemez duruma geçer ve bitki tarafından alınamaz. Humik asit bu bileşiklerin çözünerek alınabilir hale gelmesini sağlar.

• Toprakta mevcut olan kurşun, cıva, kadmiyum ve diğer zararlı ağır metallerin ve radyoaktif elementlerin, endüstriyel atıkların, zehirlerin ve çevre için zararlı kimyasal maddelerin çözünebilir durumdan çözünemez duruma geçmelerini sağlar. Böylece, bunların bitki tarafından emilmelerini önler. Ürünlerde erkencilik sağlar.